Anfangssten

= sten, der danner overgang fra en pille eller mur til en bue – kaldes også vederlagssten