Valmtag


Tag, der ved gavlene afsluttes med skrå tagflade; går disse lige så langt ned som de øvrige 4 tagflader, kaldes det helvalm; går de kun halvt så langt ned, halvvalm