Lokalplan


= en plan for et bestemt geografisk område. Planen, som er juridisk bindende, indeholder detaljerede regler for, hvad der kan tillades. Et byggeri skal overholde reglerne i den gældende lokalplan

Lokalplan (Wikipedia)

Lokalplan er betegnelsen på en type plan, som kommunalbestyrelser udarbejder for anvendelsen af et område.

I en lokalplan kan – og i nogle tilfælde skal – en kommunalbestyrelse fastsætte bindende bestemmelser for et (bestemt afgrænset) område.