Baluster


= søjle i rækværk eller gelænder. Kan være udført af forskellige materialer f.eks. jern, sten eller træ. Den kan være sammensat af flere profil-led og være belagt med profilringe. Findes med cirkulært, ovalt og kantet tværsnit. Kan også være udstyret med udskårne eller udhuggede prydelser