VVM-redegørelse

= redegørelse for hvordan et projekt vil påvirke det omgivende miljø

VVM-redegørelse (Wikipedia)
Ambox scales.svgDenne artikels neutralitet er omstridt
Begrundelsen kan findes på diskussionssiden eller i artikelhistorikken.

VVM-redegørelse, vurdering af virkninger for miljøet (engelsk: Environmental impact assessment el. EIA-assessment) er en redegørelse for, hvordan et bygge- eller anlægsprojekt vil påvirke det omgivende miljø.

Ifølge planloven må man ikke begynde på byggeri af visse typer virksomheder og anlæg, før kommunen har fastsat en række retningslinjer for virksomheden eller anlæggets udformning og beliggenhed. Det drejer sig primært om stærkt forurenende fabrikker, veje samt konstruktioner, der på anden vis griber voldsomt ind i naturen. Planlovens regler kommer fra EU's VVM-direktiv. Det er kommunalbestyrelsen, der igennem et tillæg til kommuneplanen fastsætter retningslinjerne. Som en del af dette kommuneplantillæg foretages der en VVM-redegørelse.

En VVM-redegørelse består i en beskrivelse og vurdering af direkte og indirekte virkninger på:

  • mennesker, dyreliv og planteliv
  • jordbund, vand, luft, klima og landskab
  • materielle goder og kulturarv

- samt samspillet mellem disse faktorer.

Udover beskrivelsen og vurderingen af det anlæg, der er ansøgt om lov til at opføre, opstiller redegørelsen desuden en række alternative løsningsmuligheder, som også beskrives.

Blandt de byggerier og anlæg, der altid kræver en VVM-redegørelse er:

Bygherren skal give de oplysninger og foretage de undersøgelser, der er nødvendige for VVM-vurderingen. VVM-myndigheden (Fx staten eller en kommune) skal stille relevante oplysninger til rådighed for bygherren i det omfang kommunen er i besiddelse af sådanne. I praksis betyder det, at bygherre oftest betaler et konsulentfirma for, at udarbejde VVM-redegørelsen i samarbejde med VVM-myndigheden, og fremskaffer de nødvendige oplysninger om anlægget såsom støj- og emissionsberegninger. VVM-myndigheden er ansvarlig for indholdet af VVM-redegørelsen og står som afsender af VVM-redegørelsen.