Vrider

= beslag til fastholdelse af lette, gående bygningsdele i lukket position