Vinduesplanke

planke anbragt over et vindue i den inderste del af en facademur