Vindbræt

bræt til afslutning af tagbeklædning ved tagflades afslutning ved gavl

~ samme som vindskede

~ samme som sternbræt