Vindafstivning

= sikring af en bygning mod påvirkning fra vindkraften. Sikringen kan foregå ved, at murede/støbte
kerner eller vindkryds indgår i konstruktionen