Vejrgrånet træ

= ved vejrgrå farve forstås misfarvninger, der fremkommer på udendørs træoverflader bl.a. ved lysets, luftens og støvpartiklers indvirkning