Vandskuring

= tyndt mørtellag på murstensvæg, udjævnet med en kost eller sæk (sækkeskuring), samtidig med vandpåstænkning, således at mørtelen fjernes fra murstenenes overflade