Udmitling

= skæringslinie mellem en bygnings tagflader