Udhæng

= den del at tagkonstruktionen, der rager ud over facaden