Tværskillerum

= skillevæg, der står vinkelret på en bygnings facade