Tværgavl

= gavl på langsiden af et hus siddende vinkelret i forhold til endegavlene