Trompe

= et halvcirkulært bueslag med smiget underside anbragt i et retvinklet murhjørne, så dette får en vis nichekarakter. Trompen fungerer som overgang mellem et firkantet rum og et cirkulært kuppelhvælv, men kan også være et bærende element for et hængetårn eller – anbragt under gulvplanet – bærende element for en hjørnekamin

Trompe (Wikipedia)
Kuppel anbragt over trompe i murhjørne

En trompe (fransk "horn") er i arkitekturen et halvcirkelformet bueslag med smigformet underside − som bueslaget i et romansk kirkevindue − anbragt over et retvinklet murhjørne, for eksempel som overgang fra et firkantet rum til en kuppel.