Tapning

= samling af to stykker træ med ét eller flere huller og tilsvarende tapper