Tagbjælke

= bærer tagbeklædning og/eller lægtelag