Studsfuge

= lodret fuge mellem to mursten

~samme som stødfuge