Straffe

= at fjerne skarpe kanter på høvlet træ

Straffe (Wikipedia)

Strafferet betegner den del af juraen, der omhandler kriminalitet og dens følger, og som giver mulighed for idømmelse af straf til lovovertræderne. Således står strafferetten i modsætning til civilretten.

Gennem strafferetten ønsker man fra lovgivers side reguleringen af de typer af adfærd der strider mod retsnormen (fr). Det drejer sig mest iøjnefaldende om vold, tyveri, bedrageri, rufferi og mord. Samtidig er det strafferetten, der udstikker rammerne for den danske straffelov, og herigennem for politi- og anklagemyndighedens praksis.

Den centrale strafferetlige lovgivning i Danmark findes i Straffeloven (og mere specielt, den militære straffelov). Dertil kommer en lang række special-love, eksempelvis Færdselsloven, der også giver mulighed for idømmelse af straf .

JuraStub
Denne juraartikel er kun påbegyndt. Hvis du ved mere om emnet, kan du hjælpe Wikipedia ved at udvide den.