Stormlægte

lægte anbragt skråt på underside af spær