Støbeskel

= grænse mellem to på hinanden følgende støbninger