Stikspær

spær hvis ene ende er tappet ind i en veksel