Sternlinie

= tagets nederste begrænsning mod muren