Stafbræt

= bræt hvis kanter er forsynet med en udadbuende profil