Spindeltrappe

= trappe med cirkulær plan, hvor trinene understøttes af en søjle i trappens centrum og evt. af de omgivende vægge

Spindeltrappe (Wikipedia)
Stentrappe på en gangsti
Trappe i privat hjem

En trappe er en samling af trin, der fører op eller ned, hvor det er upraktisk med en skråning eller en rampe.

For ergonomiens og sikkerhedens skyld er der regler for, hvordan trapper skal opbygges. Reglerne skal sikre, at trapperne hverken bliver for stejle, for smalle eller for uregelmæssige.