Sparrehoved

= gennemstukne bjælkeende i en bindingsværksbygning. Efterlignes ofte som dekorativt element i murede hovedgesimser (sparrenkopgesims)