Spændvidde

= afstanden mellem en bærende konstruktions understøtninger