Slyngværk

= vandret liggende tømmerkonstruktion, hvorpå fundamentet til en bygning lægges