Skunkrum

= trekantet rum mellem et loftsrums væg og den nederste del af taget