Skråt stød

= skrå stump skæringsflade mellem to i forlængelse af hinanden liggende stykker tømmer