Skotrende

= afløbsrende i kehlen mellem to tagflader