Skorstenspibe

= den del af en skorsten der rager op over taget

Skorstenspibe (Wikipedia)
Skorsten til et kraftvarmeværk
En skorsten, der bliver sprængt i Frankfurt am Main

En skorsten er en rund, fire- eller ottekantet kanal af murværk, beton eller jern, i almindelighed med uafbrudt lodret retning, der tjener til at bortskaffe de ved forbrændingen i et ildsted opståede forbrændingsprodukter og som regel tillige til at fremskaffe den for tilførslen af luft til fyrets vedligeholdelse fornødne »træk«. På grund af vægtforskellen mellem den varme luft i skorstenen og den koldere yderluft vil der nemlig danne sig en opadgående luftstrømning i skorstenen, der vil være stærkere, jo højere skorstenen er.