Skiftegang

= det antal skifter som tilsammen giver et bestemt højdemål

Skiftegang (Wikipedia)
Typer af skiftegange i teglstensmurværk. a. Munkeskifte 1. b. Munkeskifte 2. c. Polsk skifte. d. Vekselskifte - krydsskifte. e. Vekselskifte - blokskifte. f. Hollandsk skifte.

Skiftegang anvendes synonymt med ’forbandt’ eller ’murstensforbindelser’, og beskriver ordningen af stenene i en som regel teglsat mur (jf. ill.). Terminologi og dateringsrammer kan variere stærkt fra land til land. Dansk teglstenskunst domineres i middelalderen af to typer af skiftegange; munkeskifte (a-b) og polsk skifte (c). Begge typer kan ses med stærke uregelmæssigheder.