Skelbræmme

= arealet der ligger nærmere naboskel, vej eller sti end 2,5m