Situationsplan

= viser beliggenhed, omfang, anvendelse og afstand til naboskel og vejskel for alle bebyggelser på grunden.