Sideramstykke

= den lodrette del af en vinduesramme