Savskifte

= række af skråtstillede mursten med kanten fremefter som tænderne på en sav, benyttes væsentligst i gesimser og frisér