Ru

= overfladen hvormed et savskåret stykke træ fremtræder fra savværket