Rideplanke

= vandret drager der i et stillads spænder mellem rejsebomme