Regionplan

= regulerede amternes planlægning, dvs. den overordnede planlægning for kommunere. Fra 2007 er regionplanerne ændret til landsplandirektiver, jvf. Planlovens bestemmelser herom.