Rabitzskillerum

= væg udført ved påkastning af cementmørtel på metalnet