Projektmangel

= en mangel ved projekteringen, dvs. en glemt ydelse/arbejde