Profilsten

= profileret teglsten, formet i det våde ler. Anvendes i gesimser, sålbænke, portaler, vinduesstik m.m.