Polygonal

= mangekantet, f.eks. fem- og ottekante