Pløje

= at forsyne et bræts kanter med fjer og not

Pløje (Wikipedia)

En plov er et landbrugsredskab, der bruges til at løsne og vende jorden.

Plovfurer: Traktoren kører med det ene hjulsæt i den tomme fure - herved sikres ensformige og parallelle furer
Moderne vendeplov
Helleristning som muligvis viser pløjning i bronzealderen.