Platte

= plant led i profilering anvendt i forbindelse med puds- og snedkerarbejder