PCR

Product category rules

Et sæt specifikke regler, krav og instruktioner i udarbejdelse af en LCA/EPD for en bestemt produktkategori.

PCR (Wikipedia)
Disambig bordered fade.svg For alternative betydninger, se PCR (flertydig). (Se også artikler, som begynder med PCR)

PCR (polymerase chain reaction) er en gen-opformeringsteknik, der har mange anvendelser i molekylær- og mikrobiologi samt diagnostik, jvf. test for smitte med coronavirus.

Baby Blue - en prototype til en PCR-termocykler fra omkring 1986

Princippet i teknikken er, at man har to stykker DNA, der er komplementære til enderne af det gen, der ønskes opformeret (amplificeret). Disse små stykker DNA kaldes primere, idet de bruges til at prime (af engelsk: "starthjælp") processen. De to primere binder pga. komplementariteten til hver ende af genet, og forlænges herefter ved brug af en DNA polymerase, et enzym, der bruger enkelte nukleotider til at kopiere DNA. Det dannede stykke DNA kan nu indgå i en ny primerreaktion, hvorved processens hastighed bliver eksponentielt stigende.

Skematisk tegning af PCR-cyklus. (1) Denaturering ved 94–96 °C. (2) Annealing ved ~65 °C (3) Elongation ved 72 °C. Fire cykli er vist her. De blå linjer repræsenterer DNA skabelonen, til hvilken primerene (røde pile) påsætter sig (annealing), der er forlænget af DNA polymerase (lysegrønne cirkler), der giver kortere DNA produkter (grønne linjer), der så selv bruges som skabelon når PCR-processen fortsætter.

En vigtig anvendelse af PCR er til "kloning" af gener, dvs. indsætning af gener i andre organismer. Typisk indsættes et fremmed gen i bakterier som Escherichia coli eller alm. bagegær (Saccharomyces cerevisiae), men teknikken kan også bruges på planter og højerestående organismer og dyr.

En anden vigtig anvendelse af PCR er til detektion og identifikation af mikroorganismer. Denne teknik kan påvise indtil ganske få genkopier (specifikke nukleinsyresekvenser/DNA) fra mikroorganismen og dermed hjælpe med til at identificere organismen i laboratoriet. Dette bruges normalt til påvisning af mikroorganismer som er umulige eller vanskelige at dyrke, som f.eks. Chlamydia trachomatis, Bordetella pertussis, Mycoplasma pneumoniae.

Kary Mullis fik i 1993 tildelt en halv Nobelpris for at opfinde PCR-teknikken.