Over hånden

= opmuring fra indersiden modsat facadeflugten