Niveauplan

= plan hvor fra et byggeri måles fra. Angives med en kote i byggetilladelsen